Ik hecht veel waarde aan uw privacy. Ik zorg ervoor dat de gegevens die ik over u heb vertrouwelijk behandeld worden. Verder zorg ik ervoor dat ik mij houd aan de geldende privacy wetgeving.

 

  • Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw begeleider/coach/verzorgende heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • Soms zijn er gegevens nodig om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als je klachten hebt over de uitvoering van mijn diensten dan kan je uiteraard daarover met mij contact opnemen. Mocht het gezamenlijk niet opgelost kunnen worden, dan ben ik aangesloten bij Solopartners. Hier kan dan contact mee opgenomen worden.

                 

Certificaat Solopartners


Stroomschema WMO klachtenregeling


Stroomschema jeugdwet klachtenregeling


Stroomschema wkkgz klachtenregeling


SoloPartners klachtenregeling jeugdwet en WMO


Solopartners klachtenregelement wkkgz


Algemene Voorwaarden