Verzorging en begeleiding:


 • 2014 - 2016: Begeleiding en verzorging van een vrouw met een meervoudige beperking. (epilepsie, dispraxie, ASS, ontwikkelingsachterstand , non verbaal).
 • 2015-2019: Begeleiding en verzorging van een jongen met een meervoudige beperking (darmklachten, non verbaal, epilepsie, sondevoeding middels Mic-key, slaapproblemen, urinestoma, darmspoelen) verzorging bij het sterfbed.
 • 2015- heden: Begeleiding van een jongedame met ASS.
 • 2016- 2017: Begeleidingen verzorging van een vrouw met spasme en depressies.
 • 2016- 2021: Begeleiding en verzorging van een meisje met meervoudige beperking (Champ 1 syndroom).
 • 2018- 2020: Begeleiding en verzorging van een meervoudig beperkte jongedame. Zij heeft spasme, is zeer slechthorend en rolstoel gebonden.
 • 2018-2019: Begeleiding/ ondersteuning van een jongen van 5 met het 22q11 syndroom. Verder zijn er symptomen van ADHD en ASS.
 • 2019- 2020: Begeleiding van een dame met ASS en dwangneurose.
 • 2019- 2021: Begeleiding van 3 broertjes met o.a. ASS ODD, GAS, hechtingsstoornis, spraakproblemen, gedragsproblematiek, ADHD.
 • 2021-2023: Begeleiding van een vrouw met een meervoudige beperking en ernstige gedragsproblemen. dyspraxie, zeer beperkt tot niet kunnen praten, ASS.
 • 2021-heden: Begeleidster op een kleinschalige dagbesteding. Kinderen van 4 tot 14 jaar met diverse hulpvragen. o.a. hechtingsstoornissen, ADHD, ASS, FAS.
 • 2021- 2023: Begeleiding van een vrouw met ADD , MS en verslavingsproblematiek.
 • 2022-2023 Begeleiding van drie broers (tieners) met oa. ADHD, ASS, gedragsproblematiek, lager begaafdheid, verstandelijke beperking.
 • 2022-heden: Begeleiding van een jongen met lager Iq, ADHD, concentratieproblemen, kenmerken van bipolaire stoornis, met depressieve en neutrale episoden.
 • 2023-heden: Begeleiding van een jongen met down syndroom.
 • 2023-heden: Begeleiding van een jonge dame met ASS en Angsten.
 • 2023-heden begeleiding en verzorging van een man met het cri du chat syndroom.
 • 2023-heden: begeleiding en verzorging/verpleging van een meervoudig beperkt kindje.
 • 2024- heden: verzorging/verpleging van een vrouw met MS