Als je klachten hebt over de uitvoering van mijn diensten dan kan je uiteraard daarover met mij contact opnemen. mocht het gezamenlijk niet opgelost kunnen worden, dan ben ik aangesloten bij solopartners. Hier kan dan contact mee opgenomen worden. 

Certificaat Solopartners

Stoomschema WMO klachtenregeling

Stoomschema jeugdwet klachtenregeling

Stoomschema wkkgz klachtenregeling

SoloPartners klachtenregeling jeugdwet en WMO

Solopartners klachtenregelement wkkgz